Stowarzyszenie Miłośników Gier Strategicznych "Trójmiasto" ma przyjemność zaprosić na turniej klasy Master: "3city HERESY", który odbędzie się w dniach 30-31.08.2014 w SopocieSzczegóły lokalizacji(wydział Zarządzania UG w Sopocie:
https://www.google.com/ma...6f336fc2d"

Na wydziale obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu pod groźbą usunięcia z turnieju.

Wpisowe: 40 zł - przedpłata, 50 zł w trakcie turnieju

Nocleg:
Nie ma możliwości noclegu na sali turniejowej.
Zbieramy zapisy na nocleg:
https://www.google.com/ma...9e58a8abc"


ZGŁOSZENIA:
Rozpiski i wszelkie z nimi związane wątpliwości należy przysyłać na adres 3cityheresy2014 @ gmail.com . Gracze, którzy wyślą zgłoszenie wraz z poprawną rozpiską do dnia 23.08.2014 do godz 23 59 - otrzymają premię 5 pkt turniejowych.
Przedpłata w terminie do 17.08.2014 to kolejne 2 pkt turniejowe.
Po terminie 23.08.2014 r. nie gwarantujemy udziału w imprezie.

Ilość miejsc ograniczona jest do 50 – decyduje kolejność zgłoszeń.

konto do przedpłat:
(42 1140 2004 0000 3902 7480 0651
Krzysztof Piszcz)

Sędziowie:
Główny:
Sędziowie liniowi: Zazyl


Regulamin:

1. Armie:
- 1666 punktów;
- Battle Forged (1 Primary Detachment + 1 Allied Detachment lub/i 1 Detachment Inkwizycyjny)
- Dopuszczone fortyfikacje: Aegis Defence Line, Imperial Bastion, Skyshield Landing Pad
- Każdy gracz na turnieju ma możliwość posiadania dwóch rozpisek ograniczonych do jednego codexu jako Primary np. 1. tau+gk 2. samo tau albo tau+gk (proszę pamiętać,że np. TAU i Enclavy to różne codexy
- Przed każdą bitwą gracze pokazują sobie dwie rozpiski, po czym potajemnie wybierają jedną i na ustalone hasło odkrywają tą którą wybrali.
- Zabronione: Escalation, Stronghold Assault, Datasheets, Formation, Lords of War
- W ramach detachmentu inkwizycyjnego można wystawić: Belakora, Cyphera lub Inkwizycję

2. Dopuszczone armie:

Wszystkie oficjalne codexy i ich suplementy.
- gramy na zasady: Klaryfikacje ETC oraz oficjalne Faq-i

3. Gracze zobowiązani są posiadać czytelną rozpiskę, oraz kodeksy/zasady swojej armii, a oprócz tego także kostki, miarki oraz wzorniki.

Wzór rozpiski jaką należy posiadać na turnieju:

Gracz (imię, nazwisko, armia)

HQ1 : (nazwa jednostki, wykupione opcje, odnośnik do trasportu dedykowanego) [(suma punktów bez kosztu transportu)pts]
HQ2 : (...)

Elite1 : (...)
Elite2 : (...)
Elite3 : (...)

Troop 1 : (...)
Troop 2 : (...)
Troop 3 : (...)
Troop 4 : (...)
Troop 5 : (...)
Troop 6 : (...)

FA1: (...)
FA2: (...)
FA3: (...)

HS1: (...)
HS2: (...)
HS3: (...)

Transport1 : (nazwa, opcje, przypisana jednostka) [(punkty)pts]
Transport2 : (analogicznie...)
TransportX : (...)
(proszę nie umieszczać domyślnych opcji!)

TOTAL: [(punkty)pts]
KP: liczba kill ponitów
Modele: liczba modeli


4. Tereny na stołach ustawiają sędziowie i tylko oni mogą je zmieniać.

5. Gracze przyłapani na ewidentnym oszustwie (nieautoryzowana zmiana terenu, używanie sprzętu nie ujętego w rozpisce, rażące naruszenie zasad gry), otrzymują automatyczną masakrę w bitwie w której oszukiwali. Przyłapanie na oszustwie po raz drugi skutkuje dyskwalifikacją.
Przyłapanie na „ustawianiu” wyników skutkuje dyskwalifikacją.

6. Awanturowanie się na turnieju grozi dyskwalifikacją.

7. Od decyzji sędziego głównego nie można się odwołać:

9. Stoły 72x48

10. Klaryfikacje terenowe:
Zachęcamy do omówienia z przeciwnikami wszystkich terenów przed bitwa

11. Ocena WYSYWIG i malowania:
Wszystkie modele muszą być pomalowane przynajmniej trzema kolorami(podkład to nie kolor), a podstawki co najmniej jednym.
Jako modele pomalowane traktujemy modele posiadające barwy na większości odróżnialnych powierzchni.
Jakiekolwiek odstępstwo będzie skutkowało usunięciem z turnieju!!!

Piszczu w trakcie turnieju będzie sprawdzał armie i te, które nie będą spełniały wymogów będą usuwane z turnieju - nie ma, że boli.

Malowanie:
W sumie 18 pkt

MALOWANIE [0 - 7pkt]

modele pomalowane mniej niż 3 kolorami, będą usuwane ze stołu i rozpiski

0pkt - cała armia pomalowana 3ema kolorami
1pkt - dodatkowo niektóre modele są wycieniowane
3pkt - nieliczne modele nie są wycieniowane
5pkt - armia jest pomalowana z dbałością o szczegół, a wszystkie modele są wycieniowane
7pkt – armia pomalowana na wysokim poziomie, wszystkie detale sa wycieniowane (oczy, kamyki eldarskie itp.)

PODSTAWKI [0 - 2 pkt]

0 pkt - większość podstawek nie jest pomalowanych lub są pomalowane jednym kolorem
1 pkt - większość podstawek jest pokrytych trawką, posypką lub wycieniowanym piaskiem
2 pkt - większość podstawek wymodelowana [ruiny, ciała wrogów, broń itp], brak podstawek niepomalowanych lub pomalowanych tylko jednym kolorem

OZNACZENIA ODDZIAŁÓW [0 - 2 pkt]

0 pkt - występują oddziały nieoznaczone które można pomylić z innymi[np.
dwa tactical squady o identycznym malowaniu]
1 pkt - występują cechy pozwalające rozróżnić oddziały[np. cyfry na naramiennikach]
2 pkt - oddziały można rozróżnić na pierwszy rzut oka bez potrzeby udzielania wyjaśnień przez właściciela

DODATKOWE [0 - 7 pkt]

0 - 4 pkt - jednolity schemat armii, wg. uznania sędziego
0 - 3 pkt - WOW dodatkowe punkty wg. uznania sędziów za elementy nie ujęte w innych podpunktach (ciekawe konwersje, niestandardowe modele, klimatyczne malowanie, ozdobniki….)

12. Dodatkowe punkty turniejowe:
0-5 pkt – test wiedzy świata W40k
5 pkt – przesłanie rozpiski do 19.08.2013 do godz. 23.59
Spóźnienie w oddaniu wyników: za każde 3 min. spóźnienia minus 1DP dla obu graczy
Po 15 min. - bitwa zostanie nie uznana i obaj gracze otrzymają po 0 punktów

13. Harmonogram:
Sobota:
9:00 - 10:00 Zapisy
10:00 – 12:45 I Bitwa
13:00 - 16:00 II Bitwa (+Obiad)
16:15 – 19:00 III Bitwa
19 - ???? Players Party

Niedziela:
9:00 – 11:45 IV Bitwa
12:00 - 14:45 V Bitwa
15:00 - Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród


14. Punktacja:
Różnica VP...................wynik bitwy
0 .................................. 10 - 10
1-2 ............................... 11 - 9
3-4 ............................... 12 - 8
5-6 ............................... 13 - 7
7-8 ............................... 14 - 6
9-10 ............................. 15 - 5
11-12 ........................... 16 - 4
13-14 ........................... 17 - 3
15-16 ........................... 18 - 2
17-18 ........................... 19 - 1
19+ .............................. 20 - 0

Poza celami misji w każdej bitwie obowiazuje +1VP za First Blood, Slay the Warlord, Linebreaker. Dodatkowo Traity jak Legendary Fighter czy The Hunt funkcjonują w taki sam sposób.

W każdej grze wymagane jest rozegranie minimum 4 tur(wyjątkiem jest tabled), w przypadku rozegrania 3- tur gra kończy się wynikiem 0:0

Mealstorm:
Każdy gracz otrzyma zmodyfikowana listę kart rozpisanych poniżej. Kiedy cel karty jest wypełniony na koniec tury, należy zanotować zdobyte VP i odrzucić kartę. Każdy tactical objectivy może być uzyty tylko raz na gre. Można uzyc tylko dwóch kart na ture. Jeżeli jakiś objective nie może być spełniony, dla przykładu ‘zniszczenie budynku’ a przeciwnik ich nie ma, należy ja zaraz po wylosowaniu odrzucić i dociagnac nowa. Oczywiście nie dotyczy to sytuacji w której wylosujemy np. Zniszczenie flyera gdy flyery przeciwnika sa jeszcze poza stolem. Proszę mieć na uwadze ze niektóre objectivy zostały zmienione, dla przykłady wszystkie referencje do d3vp zostały zmienione na 2vp.
Jako referencje proszę zawsze uzywac tabeli poniżej:

D36 # Tactical Objective # Description

11 31 Secure Objective 1
12 32 Secure Objective 2
13 33 Secure Objective 3
14 34 Secure Objective 4
15 35 Secure Objective 5
16 36 Secure Objective 6
21 42 BEHIND ENEMY LINES—Score 1 VP if one of your scoring units is within 12" of your
opponent's table edge at the end of your turn.
22 44 ASCENDENCY—Score 2 Victory Points if you control any three objective markers at the end of your turn. (Changed from D3 Victory Points)
23 45 SUPREMACY—Score 2 Victory Points if you control at least two Objective Markers and at least twice as many Objective Markers as your opponent controls at the end of your turn. (Changed from D3 Victory Points)
24 51 OVERWHELMING FIREPOWER— Score 2 Victory Points if you completely destroyed
3 units or more in the shooting phase
25 52 BLOOD AND GUTS— Score 2 Victory Points if you completely destroyed 2 units or more in the Assault Phase
26 53 NO PRISONERS—Score 2 Victory Points if you completely destroyed 3 or more enemy units during your turn.
31 54 HUNGRY FOR GLORY—Issue a Challenge in a HTH Phase
32 62 WITCH HUNTER—Score 1 Victory Point at the end of your turn if at least one enemy unitwith the Psyker, Psychic Pilot or Brotherhood of Psykers/Sorcerers special rule was
completely destroyed during your turn.
33 63 SCOUR THE SKIES—Score 1 Victory Point at the end of your turn if at least one enemy Flyer or Flying Monstrous Creature was removed as a casualty during your turn.
34 64 ASSASINATE—Score 1 Victory Point at the end of your turn if at least one enemy character was removed as a casualty during your turn.
35 65 DEMOLITIONS—Score 1 Victory Point at the end of your turn if at least one gun
emplacement or enemy building was destroyed during your turn.
36 66 BIG GAME HUNTER—Score 1 Victory Point at the end of your turn if at least one enemy Vehicle or Monstrous Creature was destroyed during your turn.

Kill points (max +8vp):

W każdej bitwie liczbę ‘killpointow’ za zabite jednostki, uwzględniając jednostki stworzone w trakcie gry poprzez Conjuring, the Portaglyph itp. Następnie liczymy ich różnice, za każdy Kp więcej od oponenta otrzymujemy +1VP (do max +8VP).

15. Misje:

Misje wg rulebooka czyli dla przykladu:
W misji Big Guns Never Tire, nadal otrzymujemy 1 Victory Point za każdy zniszony haevy support.

Zawsze wystawiamy 6 znacznikow i umawiamy się które dotycza Eternal War a które tylko Maelstorm War gdzie mamy mniej niż 6 znacznikow. Jeżeli chodzi o numeracje znacznikow możemy przyjąć kolejność wystawiania lub umowic się którym przypisujemy który numer.

W I turze można wykonać tylko 2 tactical objectivy

Gracze, którzy w wymaganym czasie nie zagrają przynajmniej 4 pełnych tur automatycznie dostają po 0 pkt

Scenariusz 1:

Eternal War: Big Guns Never Tire - 5 Objectives (3 Victory Points each)

Maelstrom of War: Tactical Escalation

Deployment: Hammer and Anvil

___________________________________________

Scenariusz 2:

Eternal War: Crusade 4 objectives (3 Victory Points each)

Maelstrom of War: Cleanse and Control

Deployment: Vanguard Strike

____________________________________________

Scenariusz 3:

Eternal War: The Emperor’s Will (4 Victory Points for each EMPEROR'S WILL objective)

Maelstrom of War: Contact Lost

Deployment: Dawn of War

____________________________________________

Scenariusz 4:

Eternal War: The Relic (6 Victory Points; the relic is a separate objective from all others)

Maelstrom of War: Spoils of War

Deployment: Dawn of War

____________________________________________

Scenariusz 5:

Eternal War: Crusade 4 objectives (3 Victory Points each)

Maelstrom of War: Cloak and Shadows

Deployment: Hammer and Anvil

Zgłoszeni:

1) Bagli
2) Maestro
3) Jarosław “Ketchup” Grabczyński
4) Michał "SuCHaR" Sochacki
5) Zły
6) Cebul - akademik
7) Dawid "Czart" Czartoszewski
8) lwolowiec
9) Sebastian "Dexiu" Nowak
10) Bartłomiej Ptak
11) Raca
12) Aleksander "Marinechaosu" Sternik
13) Marcin Asarnil Sokołowsk
14) Przemysław "Przemosan" Czyrwik
15) Afro
16) Michał "Fala" Faleński
17) Marcin "Nathaniel" Sprawka
18) Rafał "Akuma" Mika
19) Yankes
20) Rafał Milord Skorupa


Stowarzyszenie Miłośników Gier Strategicznych SPIDER
oraz Klub Gier Bitewnych RZEŹNIK
mają przyjemność zaprosić na turniej klasy MASTER:
"3city HERESY",
który odbędzie się w dniach 24-25.08.2013 w Gdańsku

Stowarzyszenie Miłośników Gier Strategicznych "Trójmiasto" ma przyjemność zaprosić na turniej klasy Master, który odbędzie się w dniach 24-25.08.2013 w Gdańsku

Szczegóły lokalizacji:
Państwowe Szkoły Budownictwa im. Prof. Mariana Osińskiego
Al. Grunwaldzka 238
80-266 Gdańsk - Wrzeszcz

Wpisowe: 50 zł

Nocleg:
Na sali turniejowej (uwaga: na sali może być tylko zimna woda !)
Dostępne materace - powinno starczyć dla większości osób (prosimy o deklarację przy zapisach, żeby przywieść odpowiednią ilość, jeśli będzie dużo chętnych postaramy się otworzyć salę w piątek wieczorem)

Można w ramach wygód dzwonić do schroniska, które położone jest tuż obok szkoły.
Schronisko

Regulamin:

1. Armie:
- 1666 punktów;
- zbudowane wg. SFOC,
- Dopuszczone fortyfikacje, poza Fortress of Redemption (wymagane są oryginalne modele)
- Każdy gracz na turnieju ma możliwość posiadania dwóch rozpisek ograniczonych do jednego dexu np. 1. tau+gk 2. samo tau albo tau+gk
- Przed każdą bitwą gracze pokazują sobie dwie rozpiski, po czym potajemnie wybierają jedną i na ustalone hasło odkrywają tą którą wybrali.
- nie dopuszczone IA

2. Dopuszczone armie:

Codex: Space Marines
Codex: Dark Angels
Codex: Black Templars
Codex: Blood Angels
Codex: Chaos Space Marines
Codex: Eldar
Codex: Necron
Codex: Tau Empire
Codex: Dark Eldar
Codex: Orks
Codex: Grey Knights
Codex: Imperial Guard
Codex: Tyranids
Codex: Daemons
Codex: Space Wolves
WD Codex: Sisters of Battle

- gramy na zasady: PKZ, URP wraz z aneksami, oficjalne Faq-i

Rozpiski i wszelkie z nimi związane wątpliwości należy przysyłać na adres 3cityheresy2013 @ gmail.com . Gracze, którzy wyślą zgłoszenie wraz z poprawną rozpiską do dnia 19.08.2013 do godz 23 59 - otrzymają premię 5 pkt turniejowych.
Przedpłata w terminie do 12.08.2013 to kolejne 2 pkt turniejowe.
Po terminie 19.08.2013 r. nie gwarantujemy udziału w imprezie.

Ilość miejsc ograniczona jest do 60 – decyduje kolejność zgłoszeń.

konto do przedpłat:

42 1140 2004 0000 3902 7480 0651
Krzysztof Piszcz

3. Gracze zobowiązani są posiadać czytelną rozpiskę, oraz kodeksy/zasady swojej armii, a oprócz tego także kostki, miarki oraz wzorniki.

4. Tereny na stołach ustawiają sędziowie i tylko oni mogą je zmieniać.

5. Gracze przyłapani na ewidentnym oszustwie (nieautoryzowana zmiana terenu, używanie sprzętu nie ujętego w rozpisce, rażące naruszenie zasad gry), otrzymują automatyczną masakrę w bitwie w której oszukiwali. Przyłapanie na oszustwie po raz drugi skutkuje dyskwalifikacją.
Przyłapanie na „ustawianiu” wyników skutkuje dyskwalifikacją.

6. Awanturowanie się na turnieju grozi dyskwalifikacją.

7. Od decyzji sędziego głównego nie można się odwołać:

9. Stoły 72x48
10. Klaryfikacje terenowe:

- W ruinach na potrzeby poruszania się ściany traktujemy jako teren dostępny, bez potrzeby wychodzenia przez drzwi, okna – oczywiście LOS sprawdzamy tak jak widać
- W ruinach levele od 2 w gore traktujemy jako impassable. Level 1 na potrzeby ruchu traktujemy jak poziom 0.
- Pierwszy poziom górek traktujemy jak zwykły teren a drugi poziom >4" jako teren impassable
- wode w kanalach traktujemy jako teren trudny i niebezpieczny, teren samych kanalow jak teren dostepny

Zachęcamy do omówienia z przeciwnikami wszystkich terenów przed bitwa


11. Ocena WYSYWIG i malowania:
Wszystkie modele muszą być pomalowane przynajmniej trzema kolorami(podkład to nie kolor), a podstawki co najmniej jednym. Jeśli w armii będzie znajdował się chociaż jeden model pomalowany mniej niż trzema kolorami[np. sam podkład], gracz otrzyma 0 punktów za całą ocenę malowania łącznie z konwersjami, rozróżnieniem oddziałów i podstawkami.
Jako modele pomalowane traktujemy modele posiadające barwy na większości odróżnialnych powierzchni, modele poprostu pomazane farba będziemy traktować jak nielegalne i usuwać ze stołu.
W przypadku gdy armia stanie się nielegalna gracz zostanie zdyskwalifikowany.
Panowie to master i prosimy o poważne podejście do sprawy by nam wszystkim grało się fajnie i nie było niepotrzebnych spin.

Wysywig: jest obowiązkowy i sędziowie mogą nie dopuścić armii nie posiadającej pełnego wysywigu lub w wyjątkowych sytuacjach jedynie ukarać punktami ujemnymi (do -10 pkt).


Malowanie i konwersje:
W sumie 20 pkt – wytyczne oceny znajdziecie tutaj

12. Dodatkowe punkty turniejowe:
0-10 pkt – test wiedzy świata W40k - to jeszcze jest w dyskusji
5 pkt – przesłanie rozpiski do 19.08.2013 do godz. 23.59
Spóźnienie w oddaniu wyników: za każde 3 min. spóźnienia minus 1DP dla obu graczy
Po 15 min. - bitwa zostanie nie uznana i obaj gracze otrzymają po 0 punktów


13. Harmonogram:
Sobota:
9:00 - 10:00 Zapisy
10:00 – 12:30 I Bitwa
12:45 - 15:15 II Bitwa
15:30 – 16:00 Przerwa
16:00 – 18:30 III Bitwa
19 - ???? Players Party

Niedziela:
9:00 – 11:30 IV Bitwa
11:45 - 14:15 V Bitwa
14:30 - Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

14. Misje
- W każdej misji jeden oddział może zajmować/blokowac tylko jeden objectiv, w przypadku zajmowania więcej niż jednego decydujące jest przy ktorym jest wiekszość modeli.
- We wszystkich misjach obowiązują: Rezerwy, Deep Strike, Infiltracja, night fight - zgodnie z podręcznikiem
- We wszystkich misjach obowiązuje random game length czyli 5 tur, 6 na 3+, 7 na 5+.


Punktacja:
0 roznicy- 10: 10
1 pkt roznicy- 11:9 itd

Scenariusz 1
rozstawienie: 5 Edycjne Ciartki czyli Spearhead
primary objective: 3 znaczniki na środku każdej nie zajtej Ciwiartki znacznik warty 3 vp na środku znacznik warty 5 vp
secondary objective: first blood, slay the warlord, linebreaker (po 1vp), kazdy zabity unit FA jest warty 1vp
zasada specjalna: fast attack scorujeScenariusz 2
rozstawienie: dawn of war
primary objective: annihilation (kazdy zabity unit przeciwnika 1vp)
secondary objective: slay the warlord, linebreaker (po 2vp)


Scenariusz 3
rozstawienie: hammer and anvil
primary objective: 5 znaczników na środku kążdej Cwiartki i na środku stołu. Znaczniki w swojej strefie rozstawienia warte 2 vp w przeciwnika 3 vp na środku stołu 4 vp
secondary objective:first blood, slay the warlord, linebreaker (po 1vp), kazdy zabity HS przeciwnika 1vp
zasada specjalna: heavy support scoruje

Scenariusz 4
wystawienie: vanguard strike
primary objective: po wybraniu strony kazdy gracz wystawia po 1 znaczniku w swojej strefie wystawienia, ale 12" od krawedzi (oba warte po 5vp). na srodku stolu jest znacznik warty 3vp
secondary objective: first blood, slay the warlord, linebreaker (po 1vp)

Scenariusz 5
wystawienie: dawn of war
primary objective: 4 znaczniki na srodkach cwiartek (warte 3vp kazdy) Przed bitwa( po wystawieniu) scatterujemy każdy z tych znaczników o d6 cali przy hicie w kierunku wskazanym mała strzalka zajmujemy standardowo w 3" kawałkiem podstawki. Dodakowo każy z graczy wyznacza przed bitwą odział heretyków po wybraniu strony ujawnia odział za zabicie tego odziału w shootingu 1 VP w CC 2 VP.

secondary objective: first blood, slay the warlord, linebreaker (po 1vp)


Zapisy:
 1)Michał "Beowulf" Rzeszewski
 2) Marcin "eM" Sobkowiak
 3) Maciej "Michałku" Janiuk
 4) Krzysztof 'Zły' Białek

 5)  Piotr"Maestro"Gotowiec
 6) Bartłomiej b00g Ptak
 7) Suchar
 8) Wojtyr
 9) Michał "Misiek" Misiejuk
10) Maciej "Blady Kris"Klorek
11) Sebastian Ramus
12) Bartłomiej Lubiatowski
13) Dariusz Chrapek 
14) Bosforus
15) Akuma
16) Numerazz
17)  Fangir
18 ) Keczup
19 ) Laksman 
20 ) Raca
21)  Artur "Hrystus" Jeż
22)  Afro
23)  NATHANIEL
24) Sławomir Bogusławski
25) Michał Żaba Szczepaniak
26) Vladdi
27) Piszczu

28) Marcin "Asarnil" Sokołowski
29) Pawel Edek Korpal 
30) Adrian 'SZWAGIER' Gaweł
31) Sebastian „sHEPT” Ramus
32)  Kamil "Miszczu" Jasak
33) Gambit

Regulamin Herezji 2k12

Stowarzyszenie Miłośników Gier Strategicznych SPIDER
oraz Klub Gier Bitewnych RZEŹNIK
mają przyjemność zaprosić na turniej klasy MASTER:
"3city HERESY",
który odbędzie się w dniach 25-26.08.2012 w Gdańsku

Stowarzyszenie Miłośników Gier Strategicznych "Trójmiasto" ma przyjemność zaprosić na turniej klasy Master, który odbędzie się w dniach 25.08.2012-26.08.2012 w Gdańsku.

Szczegóły lokalizacji:
Państwowe Szkoły Budownictwa im. Prof. Mariana Osińskiego
Al. Grunwaldzka 238
80-266 Gdańsk - Wrzeszcz
Wpisowe: 45 zł (jeżeli będzie ponad 40 osób to wpisowe wyniesie 40zł)

Nocleg:

Na sali turniejowej.
Dostępne materace - powinno starczyć dla większości osób.


Można w ramach wygód dzwonić do schroniska, które położone jest tuż obok szkoły.
Schronisko

Termin 25-26.08
Limit osób - 60
Punkty 1666


Regulamin:
GŁÓWNYM KOORDYNATOREM turnieju jest: 

Jan "Asmodean" Cieślicki


1. Armie:
- 1666 punktów;
- zbudowane wg. SFOC, przy czym fortyfikacje są niedopuszczone
- Każdy gracz na turnieju ma możliwość posiadania dwóch rozpisek LUB jednej rozpiski z 0-1 bohaterem imiennym LUB jednej rozpiski z sojusznikami wg zasad podręcznika
- Przed każdą bitwą gracze pokazują sobie dwie rozpiski, po czym potajemnie wybierają jedną i na ustalone hasło odkrywają tą którą wybrali.
- nie dopuszczone IA

2. Dopuszczone armie:

Codex: Space Marines
Codex: Dark Angels
Codex: Black Templars
Codex: Blood Angels
Codex: Chaos Space Marines
Codex: Eldar
Codex: Necron
Codex: Tau Empire
Codex: Dark Eldar
Codex: Orks
Codex: Grey Knights
Codex: Imperial Guard
Codex: Tyranids
Codex: Daemons
Codex: Space Wolves
Codex: LatD by Sztab
WD Codex: Sisters of Battle

- gramy na zasady: PKZ, URP wraz z aneksami, oficjalne Faq-i

Rozpiski i wszelkie z nimi związane wątpliwości należy przysyłać na adres 3cityheresy2012 @ gmail.com . Gracze, którzy wyślą zgłoszenie wraz z poprawną rozpiską do dnia 21.08.2012 do godz 24 00 - otrzymają premię 5 pkt turniejowych. Po terminie 21.08.2012 r. nie gwarantujemy udziału w imprezie.
Ilość miejsc ograniczona jest do 60 – decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Gracze zobowiązani są posiadać czytelną rozpiskę, oraz kodeksy/zasady swojej armii, a oprócz tego także kostki, miarki oraz wzorniki.

4. Tereny na stołach ustawiają sędziowie i tylko oni mogą je zmieniać.

5. Gracze przyłapani na ewidentnym oszustwie (nieautoryzowana zmiana terenu, używanie sprzętu nie ujętego w rozpisce, rażące naruszenie zasad gry), otrzymują automatyczną masakrę w bitwie w której oszukiwali. Przyłapanie na oszustwie po raz drugi skutkuje dyskwalifikacją.
Przyłapanie na „ustawianiu” wyników skutkuje dyskwalifikacją.

6. Awanturowanie się na turnieju grozi dyskwalifikacją.

7. Od decyzji sędziego głównego nie można się odwołać: 

SĘDZIĄ GŁÓWNYM jest:

Marcin "Nathaniel" Sprawka

SĘDZIAMI LINIOWYMI są:
Jan "Asmodean" Cieślicki
Łukasz "Perzan" Perzanowski
Maciej "Picek" Pilecki

 
9. Stoły 60x48

10. Klaryfikacje terenowe:


- W ruinach na potrzeby poruszania się ściany traktujemy jako teren dostępny, bez potrzeby wychodzenia przez drzwi, okna – oczywiście LOS sprawdzamy tak jak widać
- W ruinach levele od 2 w gore traktujemy jako impassable. Level 1 na potrzeby ruchu traktujemy jak poziom 0.
- Pierwszy poziom górek traktujemy jak zwykły teren a drugi poziom >4" jako teren impassable
- wode w kanalach traktujemy jako teren trudny i niebezpieczny, teren samych kanalow jak teren dostepny

Zachęcamy do omówienia z przeciwnikami wszystkich terenów przed bitwa


11. Ocena WYSYWIG i malowania:

Wszystkie modele muszą być pomalowane przynajmniej trzema kolorami(podkład to nie kolor), a podstawki co najmniej jednym. Jeśli w armii będzie znajdował się chociaż jeden model pomalowany mniej niż trzema kolorami[np. sam podkład], gracz otrzyma 0 punktów za całą ocenę malowania łącznie z konwersjami, rozróżnieniem oddziałów i podstawkami.
Jako modele pomalowane traktujemy modele posiadające barwy na większości odróżnialnych powierzchni, modele poprostu pomazane farba będziemy traktować jak nielegalne i usuwać ze stołu.
W przypadku gdy armia stanie się nielegalna gracz zostanie zdyskwalifikowany.
Panowie to master i prosimy o poważne podejście do sprawy by nam wszystkim grało się fajnie i nie było niepotrzebnych spin.

Wysywig: jest obowiązkowy i sędziowie mogą nie dopuścić armii nie posiadającej pełnego wysywigu lub w wyjątkowych sytuacjach jedynie ukarać punktami ujemnymi (do -10 pkt).


Malowanie i konwersje:

W sumie 20 pkt – szczegóły wkrótce
12. Dodatkowe punkty turniejowe:
0-10 pkt – test wiedzy świata W40k
5 pkt – przesłanie rozpiski do 20.08.2012 do godz. 24.00
Spóźnienie w oddaniu wyników: za każde 3 min. spóźnienia minus 1DP dla obu graczy
Po 15 min. - bitwa zostanie nie uznana i obaj gracze otrzymają po 0 punktów


13. Harmonogram:

Sobota:
9:00 - 10:00 Zapisy
10:00 – 12:30 I Bitwa
12:45 - 15:15 II Bitwa
15:30 – 16:00 Przerwa
16:00 – 18:30 III Bitwa
19 - ???? Players Party

Niedziela:
9:00 – 11:30 IV Bitwa
11:45 - 14:15 V Bitwa
14:30 - Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród


14. Misje

- W każdej misji jeden oddział może zajmować/blokowac tylko jeden objectiv, w przypadku zajmowania więcej niż jednego decydujące jest przy ktorym jest wiekszość modeli.
- We wszystkich misjach obowiązują: Rezerwy, Deep Strike, Infiltracja, night fight - zgodnie z podręcznikiem
- We wszystkich misjach obowiązuje random game length czyli 5 tur, 6 na 3+, 7 na 5+.

 
Punktacja:

0 roznicy- 10: 10
1 pkt roznicy- 11:9 itd 

Scenariusz 1

rozstawienie: dawn of war
primary objective: kazdy z graczy wystawia 6" od krawedzi, 12" od siebie po 3 znaczniki warte 1, 2, 3vp (zapisuje w tajemnicy poszczegolne wartosci). nastepnie przed rzutem na przejecie inicjatywy trzeba podac przeciwnikowi wartosc poszczegolnych znacznikow.
secondary objective: first blood, slay the warlord, linebreaker (po 1vp), kazdy zabity unit FA jest warty 1vp
zasada specjalna: fast attack scoruje 

Scenariusz 2

rozstawienie: hammer and anvil (krotsze o 6" przy krotkich krawedziach, ale musi pozostac 24" pomiedzy przeciwnikami)
primary objective: 2 znaczniki na srodkach stref wystawienia (warte 2vp w swojej strefie, 4 w strefie przeciwnika), 2 znaczniki 30" od krotkich krawedzi i 12" od dlugich krawedzi (warte po 3vp)
secondary objective: slay the warlord, linebreaker (po 1vp), kazdy zabity HS przeciwnika 1vp
zasada specjalna: heavy support scoruje 

Scenariusz 3

rozstawienie: vanguard strike
primary objective: annihilation (kazdy zabity unit przeciwnika 1vp)
secondary objective: slay the warlord, linebreaker (po 2vp) 

Scenariusz 4

wystawienie: vanguard strike
primary objective: po wybraniu strony kazdy gracz wystawia po 1 znaczniku w swojej strefie wystawienia, ale 12" od krawedzi (oba warte po 5vp). na srodku stolu jest znacznik warty 3vp
secondary objective: first blood, slay the warlord, linebreaker (po 1vp) 

Scenariusz 5

wystawienie: dawn of war
primary objective: 4 znaczniki na srodkach cwiartek (warte 3vp kazdy)
secondary objective: first blood, slay the warlord, linebreaker (po 1vp)

Reg będzie uzupełniany na bieżąco.

Pierwsi Heretycy 2k12

1. Jarosław "Ketchup" Grabczyński -r
2 . Rafał "Akuma" Mika -r
3. Damian ''NumerRazz'' Brasławski - r
4. Szymon "Afro" Patora -r
5. Paweł "Trej" Morawski -r
6. Piotr "Gos" Gosiewski -r
7. Mariusz "Noir" Przygoda -r
8. Michał "Bania" Rumiński -r
9. Marcin "Asarnil" Sokolowski -r
10. Marcin "eMdecki" Sobkowiak -r
11. Michał "Michu" Rzeszewski -r
12. Maciej "Michałku" Janiuk -r
13. Grzesiek "Czehu" Rząca - r
14. Michał "Suchar" Sochacki -r
15. Piotr "fidel" Katkowski -r
16. Piotr"Maestro"Gotowiec -r
17. Piotr "Gromek" Mariański -r
18. Cezary "ZoltaR" Świercz -r
19. Bartłomiej "b00g" Ptak
20. Paweł "Bosforus" Siedlewicz -r
21. Michał "Zazyl" Gomoła -r
22. Seta -r
23. Marcin "Karkówa" Karkula -r
24. Marcin "Bigos" Bigosiński
25. Dawid "Czart" Czartoszewski -r
26. Paweł 'Edek' Korpal -r
27. Tomasz Dębczyński
28. Grzegorz "Fangir" Hoffmann -r
29. Artur "Gajowy" Dreslerski -r
30. Maciej "Crazyman" Ptasiński -r
31. Rafał "Mysiek" Myszka -r
32. Piotr "Typhus" Zawiła-Niedźwiecki - r
33. Waldemar Kozłowski -r
34. Michał "Breaker"Broeker -r
35. Maciej 'Nazroth' Kulesza -r
36. Michał "Żaba" Szczepaniak -r
37. Leszek "Lakshman" Dziubek -r
38. Blady Kris -r
39. Krzysztof "Raca" Radzki -r
40. Michal "kubi" Kubacki -r
41. Jan "Jasiu" Kustoń - r
42. Jacek "Squido" Obłaza -r
43. Sebastian "Docent" Makowski -r
44. Maciej 'metalfan' Szlachcic -r
45 Bartek Hebel -r
46. Paweł "Lider" Gorczyński -r po czasie
47. Vladdi -r  po czasie